| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

אנו שמחים לבשר לכם כי מבדיקה שנערכה לאחרונה הסתבר שתושבים רבים בכפר נענו לפניותינו וצמצמו את צריכת המים. לעומת השנה שעברה, הצטמצמה צריכת המים של תושבי הכפר בכ 15%. גם צריכת המים בשטחים הציבוריים המושקים הצטמצמה בכ-10% למרות הגידול בהיקף שטחים אלה.

אנו קוראים לתושבים להמשיך ולחסוך, בכדי שנוכל לצמצם את הצריכה ב-10% נוספים. הוועד המקומי יעשה אף הוא את מירב המאמצים לשתול צמחיה חסכונית ולהשקות באופן מושכל את השטחים הציבוריים.

לידיעתכם: היערכות נכונה וצריכה מבוקרת של מים יסייעו לחסכון כספי גם במידה ותסתיים תקופת ההקפאה של היטל הבצורת לקראת האביב בשנה הבאה, ויוטלו קנסות על חריגות בצריכה.

כיוון שעונת הגשמים כבר החלה ניתן לסגור את מחשבי ההשקיה ולהפעילם שוב באופן מבוקר בתקופת האביב. תושבים הזקוקים לסיוע בהפעלת/סגירת מחשב ההשקיה מוזמנים לפנות למזכירות הכפר.

בנוסף, מוצע לנצל את החורף הקרוב להיערכות באמצעות התקנת חסכמים במיכלי השירותים ובברזי האמבטיה.

בתקווה לחורף מבורך במשקעים,

רם גולומביק
נציג אגודת כפר נטר באגודת מים נתיב

רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר