| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

בימים אלה אישרה ועדת השמות של משרד הפנים לרשום בספחי תעודות הזהות של תושבי הכפר כתובת עדכנית, קרי שם רחוב ומספר בית. מטרתנו לשנות כתובת לכל תושבי הכפר בו זמנית.

כל תושב שמבקש לעדכן את כתובתו צריך להביא את הספח של תעודת הזהות למזכירות הכפר לידי אורלי או אביבה או אלי הביתה. אני אקח את כל הספחים במרוכז למשרד הפנים לרישום הכתובת - שם הרחוב ומספר הבית. את הספחים החדשים עם הכתובת החדשה נשלח לכולם בדואר.

אבקש להביא את הספחים (מקור ולא צילום) למזכירות או אלי הביתה עד לתאריך 8.12.09

בברכה,
מרים אוסובסקי
נציגת משרד הפנים במועצה האזורית חוף השרון
האורן 3 כפר נטר
052-5717118
miriamosovsky@walla.com