| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

כפי שנהגנו בעשורים הקודמים, גם בעשור זה הוצאנו חוברת לזכרם של חברינו שאינם עוד עמנו. בנוסף לכתובים על חברינו שנפטרו בעשור האחרון, מוזכרים בחוברת זו גם כל חברינו אשר נפטרו מאז הקמת הכפר. ניתן לרכוש את החוברות, במזכירות הכפר בעלות של 30 ש"ח החוברת.

בברכה,
שולה חלד (גוטסמן)
מרים אוסובסקי