| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הודעה חשובה לחקלאים: משרד הפנים קיבל החלטה כי מעסיק שלא יסיים ביצוע איזון תיקים עד ליום 10/12/09, יבוטלו לו ההיתרים להעסקת עובדים זרים. הודעה רשמית תפורסם בקרוב.