| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: הוספנו עוד שבוע למסירת ספחי תעודת זהות לצורך עדכון שמות הרחובות בכפר. עד לתאריך 16.12 ניתן להעביר את הספחים למזכירות הכפר או ישירות לביתה של מרים אוסובסקי. פרטים נוספים כאן.