| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לידיעתכם, התפרסמו עתה שני מכרזים של המועצה האזורית חוף השרון: למשרת הקב"ט (קצין ביטחון) ולמשרת מנהלת הספריה. פרטים באתר המועצה.