| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

הרינו להביא לידיעתכם כי ממשלת ישראל החליטה לייקר את תעריף המים בשיעור של 25% החל מחודש ינואר 2010 . עם זאת, בשל שביתת רשות המים (מזה כחודשיים) טרם נקבעו מחירי המים המעודכנים.

כיוון שההערכה היא שתעריף המים יהיה דיפרנציאלי, אגודת כפר נטר אינה יכולה לקבוע בשלב זה את המחיר המדויק. אי לכך, על מנת שתוכלו להתארגן לחיובי המים מעתה ואילך, נודיעכם שההתייקרות הצפויה תהיה בשיעור של כ-25% בהתאם להחלטת הממשלה.

אגודת כפר נטר תפעל בהתאם להנחיות רשות המים ותעדכן את תושבי הכפר מייד עם קבלת מידע עדכני ומדויק.

בברכה,

רם גולומביק
נציג אגודת כפר נטר בהנהלת נתיב

משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר