| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שהעבירו לגב' מרים אוסובסקי ספחי תעודת זהות לעדכון כתובת, מוזמנים לקחת מהמזכירות את הספחים המעודכנים.