| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אגודת כפר נטר ממתינה להודעה רשמית מאגודת מים נתיב (ספקית המים של הישובים תל יצחק, בית יהושע וכפר נטר) על תעריף מים מעודכן, בעקבות החלטת הממשלה להעלאת תעריפים בחודש ינואר 2010.

מייד לכשתתקבל הודעה רשמית, ועד האגודה יפרסם את התעריף המעודכן, החל מיום ההודעה. אנא עקבו אחר פרסומי האגודה.

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר