| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

אגודת כפר נטר הגישה לאישור הוועדה המחוזית תכנית להקמת צימרים בנחלות בכפר. את התכנית מלווה יועץ תיירות, המעוניין לקבל מידע על אמנים, עסקים ביתיים, מטפלים ומרפאים אלטרנטיביים וכד' העשויים לשמש כמוקד עניין לתיירים בלינה כפרית בכפר נטר.

הנכם מוזמנים להעביר למזכירות הכפר מידע בנוגע לתחומי עיסוקכם המהווים לדעתכם עניין למבקרים מן החוץ. רשימת העסקים/אמנים תועבר כנספח לתכנית התיירות.

אשמח לספק מידע נוסף.

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר
משרד 09-8997174
נייד 0508699465