| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ההרשמה תחל ביום ב' בתאריך 18.10.2010 ותמשך עד יום ראשון 7.2.2010.
הרשמה לגן חובה - ילידי 13 בדצמבר 2004 עד 31 בדצמבר 2005.
הרשמה לגן טרום חובה - ילידי 1 בינואר 2006 עד 21 בדצמבר 2006.
הרשמה לגן טרום טרום חובה - ילידי 22 בדצמבר 2006 עד 1 ביוני 2008.

מועדי הרישום במזכירות כפר נטר
ימים א', ב', ד' בין השעות 09:30-11:30
ימים ד', ה' בין השעות 17:00-19:00

יש להצטייד בשתי תעודות זהות של בני הזוג עם כתובות מעודכנות ואמצעי תשלום עבור הרישום.
ההרשמה לתושבי כפר נטר ובית יהושע בלבד!

בברכה,
מלי גל
רכזת הגנים
054-5000005