| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

בשל מזג האוויר פעילות ט"ו בשבט שנקבעה ליום שישי הקרוב 22.1.10 נדחת לתאריך 5.2.10