| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

יום ראשון 24.1.10
18:00-19:00 ריקוד כיתות א' ב' בחדר המוזיקה בביה"ס ויצמן
21:00-22:00 שירה מבוגרים, אולם ירוק

יום שני 25.1.10
18:00-19:00 שירה כיתות ג' ד' בחדר המוזיקה בביה"ס ויצמן
19:00-20:00 שירה כיתות ה' ו' בחדר מוזיקה בביה"ס ויצמן
20:00-21:00 שחקנים/קטעי קישור בביה"ס ויצמן

יום שלישי 26.1.10
20:00-21:00 קטע משחק "חוסכים באנרגיה", אולם צהוב
21:00-22:00 ריקוד גברים "מים לדויד המלך", אולם צהוב

יום חמישי 28.1.10
19:00-20:00 מחרוזת אליעזר בן יהודה (ג'-ו') בחדר המוזיקה בביה"ס ויצמן
20:00-21:00 שירה נוער, אולם צהוב
21:00-22:00 שחקני "זהו-זה", אולם צהוב

יום שישי 29.1.10
12:00-13:00 רולר בליידס כיתות ה' ו'
13:15-14:00 אופניים כיתות ה' ו' בביה"ס ויצמן

* חזרות להורה ולתצוגת האופנה יתחילו בחופשת פסח מפני שמדובר בצעדים בסיסיים ובקבוצות גדולות.