| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

ועדת הגבולות

כזכור, עירית נתניה יזמה ועדת גבולות בה ביקשה לספח לשטחה אלפי דונמים מהמועצה האזורית חוף השרון (ומועצות נוספות) כולל 9 נחלות, שטחים חקלאיים ושטחי ההרחבה בכפר נטר.

עד עתה התקיימו 4 ישיבות של הועדה, ומו"מ מתנהל בין עירית נתניה לבין כל המועצות (חוף השרון, לב השרון ועמק חפר). בכדי להתגונן כנגד דרישות עירית נתניה שכרו ועדי כפר נטר את שירותיהם של עו"ד (עפר טויסטר) ויועץ תחבורה (עדי זלינגר). בנוסף, מגישה המועצה האזורית חוף השרון התנגדות שהכין משרד כלכלנים, והמתייחסת גם לתביעות הנוגעות לכפר נטר.

ראש המועצה אלי ברכה הצהיר שלא יסכים להעברת שטחים מהמועצה לנתניה, ויהיה מוכן לדון בשיתוף הכנסות בארנונה משטחים עתידיים שיבנו במועצה. בישבה האחרונה הצהיר גם מהנדס עירית נתניה כי בשל התקדמות המו"מ צומצמו הדרישות הטריטוריאליות ועירית נתניה מעוניינת בשטחי המועצה האזורית חוף השרון שמצפון לכביש 561 המתוכנן (לטובת פארק תעשיה עתידי) ושתי חטיבות קרקע נוספות באזורים אחרים.

בהתייחס לכפר נטר הצהירה העירייה שתוותר על דרישותיה הקרקעיות במידה ותקבל את השטחים מהמועצה. וועדי כפר נטר עדיין מודאגים מכוונת עירית נתניה לפתח ציר תחבורה מזרחה מאזור התעסוקה הגדול המתוכנן ממערב להרחבה (ראו פירוט בהמשך). פיתוח הציר אמור להתבצע על שטח הקרקע של האגודה מדרום לגרנד נטר. אגודת כפר נטר מתנגדת לפיתוח הציר על שטחה.

ישיבה מס' 5 של ועדת הגבולות תתקיים במהלך חודש ינואר, ובה יציגו וועדי כפר נטר את עמדתם והתנגדותם הנחרצת לסיפוח שטחים מהכפר לשטח עירית נתניה. אנו נמשיך ונעדכן את תושבי הכפר בנושא.

תכנית הנופש המטרופוליני

את תכנית הנופש המטרופוליני יזם מחוז מרכז במשרד הפנים, ומטרתה לאפשר שטחי נופש בהיקף גדול שישמשו כריאה ירוקה לתושבי נתניה והאזור.

בתכנית נכללים שטחים בהיקף של כ-5200 דונם לנופש, מגורים (בשטחי נתניה) ואזור תעסוקה משותף גדול (כ-330 דונם) מצפון לגרנד נטר. כמו כן מתוכננת בשטח זה הרחבת בית העלמין של נתניה. ניהול האזור וחלוקת הכנסות והוצאות יתבצעו באמצעות מנהלת משותפת של נתניה, חוף השרון ולב השרון.

שטחי האגודה בחנון נכללים בתחום תכנית הנופש המטרופוליני ואגודת כפר נטר חששה שהתכנון מאיים על המשך העיבוד החקלאי כיוון שמסמכי התכנית הכילו הגדרות מגבילות לשטח החקלאי. פגישת הבהרה בנושא התקיימה עם מהנדס המועצה.

בחודש שעבר קיבלנו לידינו תקנון מעודכן של התכנית אשר הומלצה להפקדה, לאחר ישיבה שהתקיימה במחוז בה השתתפו גם מהנדס המועצה ומזכירת הכפר. התקנון המעודכן מאפשר המשך העיבוד החקלאי והקמת מבנים חקלאיים על פי כללים מוגדרים. מסמכי התכנית נמצאים לעיון במזכירות הכפר, והנכם מוזמנים לעיין בהם.

תכנית פארק מדע נתניה

בימים אלה אנו עוקבים גם אחר תכנית מחוזית נוספת (ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל, עירית נתניה ויזם פרטי) המתוכננת ממערב ובצמוד לשכונת ההרחבה בכפר. התכנית נקראת "פארק מדע נתניה".

אנו עדכנו בעבר (בעדכון לחברי האגודה) בנוגע לתכנית, המכילה כ-350,000 מ"ר תעסוקה, מסחר ומרכז תחבורה. לתכנית מבחינתנו שתי בעיות עיקריות:

א. גובה המבנים: באזור התעסוקה מתוכננים מבנים שגובהם בין 5 ל-15 קומות ודווקא המבנים הגבוהים מוקמו מול הבתים הגובלים בשכונת ההרחבה.

ב. ניתוב תחבורה מאזור התעסוקה לכפר: כאמור, עירית נתניה מעוניינת ליצור נגישות תחבורתית לאזור התעסוקה מכיוון מזרח באמצעות יצירת ציר תחבורה חדש על שטחי האגודה שמדרום לגרנד נטר.

וועד אגודת כפר נטר (בשיתוף עם הוועד המקומי) מתנגד לתכנית, בשל הנגיסה המשמעותית בשטחי האגודה ובשל תוספת העומס הצפויה על צירי התחבורה העמוסים כבר היום בכפר.

אורלי הדס מזכירת הכפר השתתפה עם מהנדס המועצה בדיונים שהתקיימו בהקשר לתכנית אצל מתכנן המחוז במינהל ובלשכת התכנון המחוזית של משרד הפנים. בשני הדיונים הצגנו את התנגדותנו לציר התחבורה המתוכנן. כמו כן דרשנו להעביר את המבנים הגבוהים לחלקה הצפוני של התכנית, מול בנייני דלק נדל"ן ולמקם מול ההרחבה את המבנים הנמוכים יותר.
חשוב לציין כי וועדי הכפר שכרו לאחרונה את יועץ התחבורה עדי זלינגר שיספק לנו ליווי מקצועי בדיונים על התכנית.

תכנית פארק המדע נמצאת בדיונים ראשוניים בוועדה המחוזית ונראה כי הנגישות התחבורתית לאזור מהווה כרגע מכשלה משמעותית בהמשך קידומה. אנו נעדכן את התושבים עם התקדמות הדיונים. טיוטת התכנית נמצאת במזכירות הכפר והנכם מוזמנים לעיין בה.

ברצוני להבטיחכם שוועד האגודה עוקב אחר המציאות התכנונית המשתנה באזור, וימשיך לעדכן את החברים ותושבי הכפר.

לקראת חג האילנות שיתקיים בסוף החודש ברצוני לברך את חקלאי הכפר ותושביו בשנה פורייה עתירת גשמי ברכה.

בברכה,

משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר