| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: בשל תנאי מזג האויר פעילות ט"ו בשבט שנקבעה למחר 5.2 נדחת לשבוע הבא יום ו' 12.2.10