| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום רב,
עקב ההיענות המועטה בוטלה ההרצאה "סיור בחצרות חסידים" אשר תוכננה לתאריך 18.2
במידה ויוחלט על מועד חדש לקיום ההרצאה, נעדכן בהתאם.

בברכה,

אורלי הדס
מזכירת כפר נטר