| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ביום ראשון 28/2/10 (פורים) משרדי המועצה יהיו סגורים.