| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מחלף פולג יהיה חסום במסלול הירידה מנתניה דרומה לתל אביב היום 4.3 בין השעות 20:00 עד 05:00 מחר בבוקר.