| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הודעה מאגודת המים נתיב: ביום רביעי 24.03.10 תהיה הפסקת מים בין השעות 09:00-10:30 בקטע שבין נחלת זל ודרומה (ההדרים 56-66 , 29-37, האורן 1-7).

בברכה,
אברהם טריבר, מהנדס יועץ
טלפון: 03-6241215
נייד: 050-5364832