| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

ציבור התושבים אנשים, נשים וטף מוזמן ליטול חלק באירועי חג הפסח המתקיימים במסגרת בית הכנסת.

תפילת ערב חגיגית
יום שני 29.03.2010 בשעה 18:55

תפילת בוקר חגיגית
יום שלישי 30.03.2010 בשעה 8:30

תפילת ערב חגיגית
יום ראשון "שביעי של פסח" 4.04.2010 בשעה 18:55

תפילת בוקר חגיגית
יום שני "שביעי של פסח" 5.04.2010 בשעה 8:30

סעודת המשיח
ביום שני "שביעי של פסח" 5.04.2010 נקיים בבית הכנסת את הסעודה המסורתית לסיום החג בשעה 18:15.

ניתן לקיים את המנהג המסורתי של מכירת חמץ כמו גם כל שאלה הקשורה לחג, אצל רב בית הכנסת, הרב נפתלי מינצברג בטלפון מספר: 054-7260945

פסח כשר ושמח,
ועד בית הכנסת.