| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

כמדי שנה בתקופת החגים ולקראת מחצית הקדנציה של הועד המקומי ברצוני לשתף אתכם בפעולות המרכזיות של הועד ובפעילותו בחודשים האחרונים:

תקציב

לאחרונה אישר הוועד את תקציב 2010 . התקציב יופץ בדואר, באתר הכפר ובמייל. התקציב אושר רק לאחרונה שכן גובה החזרי הארנונה מהמועצה אושרו רק בחודש פברואר.

מועצת חוף השרון החליטה לקצץ בתקציבי הוועדים המקומיים בתקציב 2010 ו-2011. להלן נתונים על החזרי הארנונה מהמועצה לפעילות הוועד המקומי (הסכומים המופיעים הינם בניכוי סעיף החינוך):

בשנת 2007 1,110,845 ש"ח - 42% מהארנונה הנגבית מהתושבים והעסקים.
בשנת 2008 982,120 ש"ח - 40% מהארנונה הנגבית מהתושבים והעסקים.
בשנת 2009 954,472 ש"ח - 37% מהארנונה הנגבית מהתושבים והעסקים.
בשנת 2010 753,966 ש"ח.

הקיצוץ בשנת 2010 עומד על כ-21% לעומת שנת 2009, קיצוץ של כ-200,000 ש"ח. זאת לאחר קיצוץ של למעלה מ- 100,000ש"ח בשנים 2007-2009.

בשנים 2007-9 העביר ועד מקומי למועצה השתתפות בחינוך בסך של 724,719 jש"ח. בשנים אלו מושבים שכנים כבית יהושע ואודים קיבלו פטור מהמועצה לתשלום החינוך וכן הטבות נוספות שמשמעותן הכספית עומדת על למעלה ממיליון ש"ח לכל מושב. לאחרונה אישרה המועצה להעביר למושב בני ציון תקציב מיוחד של 550,000 ש"ח לכיסוי גירעונות הועד המקומי.

ועד מקומי כפר נטר הקים קריית גנים חדשה הכוללת 2 גנים חדשים, שיפוץ 2 גנים ישנים, סלילת כביש גישה חדש לגני הילדים וביצוע חניות ומדרכה. עלות הפרויקט הכללית עמדה על כ-2 מליון ש"ח. ועד הכפר לא קיבל עזרה כספית מהמועצה עבור הקמת הפרויקט אשר מומן מכספי משרד החינוך, כספי השבחות ורזרבות תקציביות של הכפר.

בעת הקמת הפרויקט הובטח לי מפורשות במועצה שהיא תעמוד לצד כפר נטר מתוך ראיה משותפת בדבר חשיבות הפרויקט ולנוכח כספי השבחה שהכפר היה אמור לקבל מחברת אינטרגמא. לבסוף הסתכמו תשלומי ההשבחה מאינטרגמא ב-240,000 ש"ח והתקבלו רק לפני כחודש בהסכם פשרה עם המועצה, לעומת כמיליון ש"ח בסכום המקורי.

לנוכח כל הנתונים לעיל, קיימתי מספר פגישות במועצה עם הגורמים הרלוונטיים, בהן הסברתי שקיצוץ תקציבי לכפר נטר משמעותו אי יכולת לספק רמת שירותים נאותה וראויה לתושבי הכפר, לא כל שכן לקדם פעילות פיתוח בכפר. ביקשתי בפגישות אלו עזרה תקציבית כפי שקיבלו מושבים אחרים בשנים האחרונות. לצערי, פניותיי לא נענו וזאת בטענות שונות של העדר קריטריונים.

למען הסר ספק, וועד מקומי כפר נטר אינו חייב כספים למועצת חוף השרון ואינו חייב כספים לספקים. מאזן ותקציב וועד מקומי מאוזנים, ברם כל הנתונים המופיעים לעיל מקשים על פעילות הוועד ועל פעולות פיתוח שונות שברצוננו לקדם בכפר.

וועדת גבולות

עד עתה התקיימו 8 ישיבות של ועדת הגבולות נתניה חוף השרון/לב השרון/עמק חפר. לאורך הדיונים האחרונים הבהירה עירית נתניה כי בנוגע לכפר נטר עניינה בעיקר בסיפוח אזור התעסוקה גרנד נטר ורזרבת הקרקע שמדרום לו לשטח השיפוט שלה. עירית נתניה מציעה לחלוק עם המועצה האזורית חוף השרון את תקבולי הארנונה, ומעוניינת לפתח מדרום לגרנד נטר כביש אשר ישמש כמוצא מזרחי לאזור התעסוקה הגדול המתוכנן ממערב להרחבה ובצמוד לה (ראו פירוט בסעיף הבא). עד עתה לא נענתה המועצה האזורית חוף השרון לדרישותיה של נתניה, וועדי כפר נטר הביעו את התנגדותם הנחרצת לבקשה באמצעות עו"ד טויסטר עפר אשר ייצג אותנו בוועדה ובאמצעות הסתייגויות תקיפות שהשמיעו יו"ר שני הועדים בישיבה לפני כחודשיים.

בחודש הבא צפויה להתקיים ישיבה מס' 9 של הועדה, אשר סמכותה הורחבה לאחרונה לעסוק גם בנושא שיתוף בהכנסות מארנונה. בישיבה הקודמת הציגה המועצה האזורית חוף השרון נתונים המצביעים על כך שהעברת אזור התעסוקה גרנד נטר (כמו גם העברת אזור התעסוקה בית יהושע, שאף בו מעוניינת עירית נתניה) יהוו מכה כלכלית אנושה למועצה האזורית חוף השרון.

אנו מקווים שהמועצה תצליח במאמציה להדוף את דרישות עירית נתניה, וכמובן נמשיך ונדווח בנושא.


תכנית פארק מדע נתניה

בעבר דיווחתי לכם על התכנית להקמת אזור תעסוקה גדול ממערב ובצמוד להרחבה. באזור התעסוקה מתוכננים כרבע מליון מ"ר משרדים, מסחר ומרכז תחבורה גדול.

התכנית נדונה לאורך השנה בוועדה המחוזית ולאחרונה הוקפאו הדיונים לתקופה של חצי שנה, בכדי שהיזמים יציגו תכנון תחבורה יעיל יותר (לפי התכניות אזור התעסוקה מחובר בתכניות תקפות בעיקר מזרחה ולכיוון קריית השרון, ועירית נתניה מעונית בכביש נוסף מזרחה שיסלל מדרום לגרנד נטר) ובכדי שיציגו תכנון המותאם לרגישות הנופית של האזור. וועדי כפר נטר שכרו את שירותיו של יועץ תחבורה המלווה איתנו את הדיונים, וכאשר תוחזר התכנית לשולחן הועדה המחוזית נציג את הצפויה לכפר נטר מיישום התכנית. אנו נדווח כמובן על ההתפתחויות.

חינוך תרבות וספורט

- לאחרונה סיימנו את ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בגני הילדים. ההרשמה הייתה מוצלחת במיוחד ולגנים נרשמו כ-110 ילדים. יש לציין שמרבית הילדים משתתפים בצהרוני הגנים ובקייטנות. זו ההזדמנות להודות שוב לרכזת הגנים מלי גל על פעילותה הברוכה.

- וועד הכפר ממשיך לתמוך בפעילות האיחוד החקלאי. כ-30 ילדים ובוגרים מילדי הכפר משתתפים בפעילות תנועת הנוער. את פעילות התנועה וועדת הנוער מרכזת מטעם הכפר בהתנדבות מאיה ליפין העושה עבודה נפלאה וזו ההזדמנות לברכה על פעילותה.

- במהלך חודש יוני בכוונתנו לקיים יום ספורט.

- נמשך שיתוף הפעולה עם וועדת תרבות בית יהושע גם במסיבת יום העצמאות הקרובה וגם באירועי שבועות. מסורת ההרצאות נמשכת ומטעמי נוחות הועברו ההרצאות לבית ציונות 2000 בבית יהושע והן מתקיימות במשותף. זו ההזדמנות לברך את איציק לביא תושב הכפר על פעילותו בקידום וקיום ההרצאות.


בימים אלה מסתיימת מחצית הקדנציה של הוועד המקומי. וועד זה הינו הוועד המקומי הנבחר הראשון מאז היווסדו של הכפר, לאחר שנים שוועד האגודה מילא גם את הפונקציות המוניציפאליות בכפר.

בישובים מסוימים מעבר זה הוביל לסכסוכים ולמריבות בין הוועדים, ודומני שבכפר נטר השכלנו לעשות זאת ברוח טובה למרות מספר נושאים השרויים במחלוקת.

אני שמח וגאה להוביל את פעילות הכפר בתקופה מורכבת זו ולמרות הקשיים הצלחנו לצד הענקת רמת שירותים טובה לתושבים ולפעול במספר תחומים שכללו:

- התקנת מתקני אשפה בכל רחבי הכפר
- גידור השביל המחבר
- הקמת קריית גנים הכוללת 4 גני ילדים ונותנת מענה לתושבים לילדים מגיל 3 ועד בית הספר, והמעניקים לילדינו את הרמה והשירותים הגבוהים במועצה.
- הקמת כביש גישה לגני הילדים והסרת האיום הבטיחותי שהיה בכניסה לגנים מרחוב ההדרים.
- הקמת סוללה מגוננת בכניסה הצפונית לכפר.
- שדרוג הכניסה לשיכון בנים.
- שיפוץ בית הכנסת במרכז הכפר.
- השלמת סלילת הכביש ברחוב השלום.
- הכנת תכניות מפורטות לשטחים הציבוריים בכפר ולשינוי פני כיכר הכניסה מרחוב ההדרים
- הוצאת היתר לביצוע שערים והתחלת עבודות התשתית להקמת שערים ומצלמות בכפר
- שדרוג פעילות התרבות בכפר הכוללת כיום מלבד חגי ישראל הרצאות, טיולים וימי ספורט
- קיום חגיגות שנות ה-70 בכפר וציור קיר בשביל המחבר בין הכפר להרחבה.


בקרוב אכנס אסיפת תושבים על מנת לפרט בפניכם את פעילות הוועד, תכניותיו לעתיד וכן לקבל מכם משוב על פעילותנו.

בשם תושבי הכפר אני מביע צער על פטירתם לאחרונה של תושבי הכפר משה (נדי) שטיינר ואליעזר אלוני שהיו ממקימי הכפר, והתושבת יפית רגב שנפטרה בדמי ימיה. יהי זכרם ברוך.

אחת הפריבילגיות הגדולות בישוב קטן כשלנו זו היכולת של כל אחת ואחד מכם להשפיע ולתרום בחיי הכפר. אני קורא לכם להצטרף למתנדבים ולפעילים בתחומי העשייה השונים בכפר.

בברכת חג עצמאות שמח,

שוחט רמי
יו"ר ועד מקומי כפר נטר