| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

לאחרונה אירעו בכפר נטר מספר מקרים חדשים של סיפוח ושימוש פרטי בשטחים ציבוריים הצמודים לחצרות בתי התושבים, חלקם בשטח ציבורי פתוח וחלקם על תוואי דרכים.

בביקורות שערכו ועדי הכפר נמצא שבמספר בתים הוגבהה קרקע ציבורית הצמודה לחצר בית, בוצעו עבודות גינון (מדשאות ועצים) מחוץ לגבולות המגרש ופסולת וציוד הושלכו ואוחסנו בשטחים הציבוריים. במספר מקרים אף גודרו (בגדר קלה ובשיחים גבוהים) שטחים הצמודים לחצרות הבתים, באופן שבו למעשה שטחי המגרשים הורחבו על חשבון השטח הציבורי הצמוד. המקרים הללו מתייחסים לכלל שטחי המושב - נחלות, שיכון בנים ובתי ההרחבה.

ועד האגודה והועד המקומי קבעו מדיניות משותפת ואחידה ביחס לנושא השטחים הציבוריים:

1. בעקרון לא תינתן הסכמה מצד הועדים לסיפוח של שטחים ציבוריים או גינונם ע"י בעלי מגרשים.

2. דרישות פרטניות להשבת המצב לקדמותו יישלחו לתושבים. במקרה של סירוב מצד התושבים להשיב את המצב לקדמותו ישקלו הועדים נקיטת צעדים משפטיים בכדי להסיר את הפלישה והסיפוח.

3. מתן אישורים להעברת בעלויות במכירת נחלות, בתי שיכון בנים ובהרחבה, ומתן אישורים לטופס 4 יותנה בהקפדה על הצבת קווי הגבול במגרשים על פי המפות וההיתרים.

4. ועדי הכפר מבקשים מכל התושבים אשר ביצעו לאחרונה סיפוח של שטחים ציבוריים, או העושים שימוש בשטח ציבורי, לגרום להשבת המצב לקדמותו תוך 30 יום ממועד מכתבנו זה.

אנו מבקשים לציין את המובן מאליו שהשטחים הציבוריים הפתוחים שייכים לכלל התושבים. מעבר לאי החוקיות סיפוחם של השטחים הציבוריים ע"י בודדים בא על חשבון כלל הציבור.

בברכה,

משה רומם, יו"ר ועד אגודה
רמי שוחט, יו"ר ועד מקומי