| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחברי אגודת כפר נטר שלום רב,
להלן מספר עדכונים חשובים בנושא צריכת מים לחקלאות ולשתייה:

א. התקנת מז"ח לבעלי שעון חקלאי

לאחר בדיקת משרד הבריאות החליטה אגודת נתיב להפסיק עד להודעה חדשה את פעולת הבאר המספקת מים אשר אינם מאושרים לשתייה. לאור זאת הודיעה אגודת נתיב כי על כל בעלי הנחלות שיש להם שעון חקלאי להתקין מז"ח או לחילופין להציג פטור ממשרד הבריאות להתקנת המז"ח.

חשוב להדגיש כי נושא זה, קבלת הפטור או לחילופין התקנת מז"ח וקבלת אישור על תקינותו, מתנהל ישירות בין בעל הנחלה למשרד הבריאות ועל אגודת נתיב ואגודת כפר נטר לקבל רק את העתקי המסמכים (אישור תקינות המז"ח מבודק מוסמך/פטור מהתקנה). להבהרות נוספות ניתן לפנות לרם גולומביק בטל' 054-3005557 . לצורך קבלת אישורי תקינות ניתן לפנות לכל בודק מוסמך, כולל ספק האגודה חברת ברוכי אשר בע"מ (לפנות לשוקי בטלפון 052-2786004).

שימו לב: החל מתאריך 1.5.2010 ינותקו מן הקו החקלאי בעלי נחלות אשר לא יסדירו את הנושא לשביעות רצון אגודת נתיב. זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ב. מדי מים בעסקים

לבעלי עסקים בכפר נשלחה הודעה בנוגע לצורך בהתקנת מד מים נפרד. נבקשכם לטפל בהסדרת הנושא.

ג. תקלות במדי מים

במשקים ובתים בהם אנו מאתרים תקלה במד המים (המד נעצר או שרישום הצריכה אינו תקין) יימסר המד לבוררות מוסמכת. במידה ובבוררות ימצא מד המים תקין, יחויב בעל המשק בעלות הבוררות. מד מים אשר התכלכלך/ניזוק כתוצאה מעבודות שיפוץ במשק יימסר לניקוי ושיפוץ. בעל המשק/הבית יחויב בעלות ניקוי ושיפוץ המד.

בברכה,
רם גולומביק, נציג אגודת כפר נטר בהנהלת נתיב
משה רומם, יו"ר ועד אגודת כפר נטר