| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

נמצאו שני זוגות אופניים בנחלת דייגי, ניתן לקבלם תמורת סימנים מזהים.
נא לפנות למשה דייגי 052-4652392