| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום חברות יקרות,

נשים מהוות כ- 50% מאוכלוסיית המועצה, אך ייצוגן במועצת חוף השרון הוא מזערי - 2 מתוך 27.

ראש המועצה מר אלי ברכה רואה חשיבות בהקמת פורום נשים מקרב נשות המועצה. פורום שיהווה פלטפורמה ועתודה לנשים שייקחו חלק פעיל בעשייה הציבורית ויהיו חלק ממקבלי ההחלטות בעתיד. הפורום יעסוק בנושאים מעולם התוכן של נשים ויפעל להעצמתן.

אנו קוראות לכל מי שמוכנה לפעול ולתרום להקמת הפורום ליצור קשר עם הילה טרייבר מזכירת המועצה במייל mazkir@hof-hasharon.co.il.

בברכה,

נורית נוף,
חברת מליאה

הילה טרייבר,
מזכירת המועצה