| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

במסגרת תרגיל העורף הארצי שנערך השבוע תישמע ביום רביעי הקרוב 26.5 בשעה 11:00 צפירה עולה ויורדת.