| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מחר מתקיים תרגיל חירום לאומי שבמהלכו תושמע צפירה בשעה 11:00. כל מקלטי הכפר יהיו פתוחים לשימוש התושבים.

נייד קב"ט המועצה נמרוד פלג: 057-7716541