| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבי הכפר שטרם עשו זאת מתבקשים להעביר מיידית את מספר הרישוי של כלי הרכב שברשותם ואת מספר הטלפון הנייד, לשם עדכון חברת השמירה "עצמון".


אנא מיסרו את הפרטים למזכירות בטלפון 09-8997174 או באימייל לאורלי kneter@netvision.net.il

תמונה: איל שערים