| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

כיוון שחלק מן התושבים טרם העבירו פרטים מעודכנים של טלפון נייד לצורך פתיחת השערים, הוחלט לדחות בכמה ימים
את הצבתם כדי לתת ארכה נוספת להתארגנות.

שימו לב: פתיחת השערים תתבצע אך ורק מטלפון נייד! מספר חסום לא יוכל לפתוח את השער, לכן מוצע לבטל חסימות.

בעלי בבתים/נחלות בהם מתגוררים שוכרים: אנא דאגו להעברת שמות ומספרי הטלפון הנייד שלהם.

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת כפר נטר
משרד: 09-8997174