| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לחברי האגודה ולתושבי כפר נטר שלום רב,

ועדת גבולות

מאז העדכון שהופץ בינואר 2010 התקיימו מספר ישיבות של ועדת הגבולות נתניה חוף השרון, בה מבקשת עירית נתניה לספח לשטחה אלפי דונמים מהמועצה האזורית חוף השרון (ומועצות נוספות).

במהלך הישיבות שינתה עירית נתניה מספר פעמים את עמדתה בנוגע לשטחים אותם היא מבקשת לספח מכפר נטר. כיום –אף כי בעבר הצהירה נתניה כי דרישותיה צומצמו ואינה מבקשת שטחים בחלקות א' והשטחים החקלאיים בחנון -חזרה העירייה לדרישה כמעט מקסימליסטית בה היא מבקשת לספח 9 נחלות ברחוב האלון, את כל השטחים החקלאיים בחנון, אזור התעסוקה גרנד נטר ורזרבת הקרקע של האגודה מדרום לו ואף את רזרבת הקרקע של האגודה מדרום להרחבה.

בנוסף, שר הפנים נעתר לבקשת עירית נתניה והסמיך את ועדת הגבולות הנוכחית להפוך גם לוועדה לחלוקת הכנסות הרשאית להמליץ על שיתוף בין רשויות בארנונה. (השאלה האם הסדר זה אמור להיות בהסכמה בין הרשויות או לא -נותרה כרגע פתוחה). המשמעות הנה שהוועדה רשאית להמליץ על העברת חלק מתקבולי הארנונה מהגרנד נטר לעירית נתניה, ואף ממיזמים עסקיים נוספים במידה ויוקמו בשטחי האגודה.

כפי שעדכנו כבר בעבר, ועד אגודת כפר נטר מתייחס במלוא הרצינות לאיום מעירית נתניה ושכר (עם הועד המקומי) את שירותיו של עו"ד טויסטר לשם העברת חוות דעת מטעם הוועדים. בנוסף נעזרנו ביועץ התחבורה עדי זלינגר ובכלכלן דני צ'מנסקי אשר כלל התייחסות לכפר נטר בחוות הדעת שהעביר מטעם המועצה לועדת הגבולות. כמו כן אנו משתפים פעולה עם חברת "צנובר" שהכינה חוות דעת כלכלית למועצה בכדי להוכיח את נחיצות התקבולים מאזור התעסוקה גרד נטר לכפר ולמועצה.

החל מישיבה מס' 9 החליט יו"ר הועד המקומי על הפסקת השתתפות הועד המקומי במימון נוכחותו של עו"ד טויסטר בישיבות. כיוון שוועד האגודה סבור שנוכחות עו"ד טויסטר חיונית –אנו נממן את נוכחותו בישיבות ככל שיידרש, אף ללא השתתפות הוועד המקומי.

בכדי להתעדכן ממקור ראשון אנו ממשיכים להשתתף בכל ישיבות ועדת הגבולות, עומדים בקשר שוטף עם ראש המועצה ויוזמים מעת לעת מפגשים לתיאום עמדות עם המועצה. הישיבה המסכמת (מס' 10) של ועדת הגבולות אמורה להתקיים בסוף חודש יולי הקרוב. לאחריה תתכנס הועדה לדיונים פנימיים לשם קבלת החלטה אותה תעביר לשר הפנים. אנו נמשיך ונעדכן בנושא.

החלפות קרקע

ועד אגודת כפר נטר ממשיך ליישם את החלטת האסיפה הכללית בנושא החלפות הקרקע. לאחרונה ערכנו מספר הסכמים עם בעלי נחלות האמורים בהתאם להחלטת האסיפה להעביר 1.35 דונם מנחלתם עקב קבלת מגרש בהרחבה. בנוסף, כדי לקדם את החלפות הקרקע נעלה באסיפה הכללית הקרובה הצעות החלטה המתייחסות לנחלות שלא ביקשו וקיבלו מגרש בהרחבה, ולגבי ההתמודדות עם גריעת 7 דונם בשנת 2008 ממשבצת האגודה בחולות .

מדי מים אלקטרוניים


ועד אגודת כפר נטר קיבל החלטה עקרונית להחליף את כל מדי המים בכפר-כולל בשטחי החקלאות והתעסוקה- במדי מים אלקטרוניים לקריאה מרחוק. טכנולוגיה זו פועלת בהצלחה במושבים רבים באזור , הינה מדויקת יותר ומאפשרת לזהות חריגות הנובעות מפיצוצים ונזק למערכת. השבוע נערך סקר יסודי בכפר למיפוי פרטני של מדי המים לצורך תמחור. בימים הקרובים-ולאחר שתתקבל הצעת מחיר מפורטת- יוחלט בוועד האגודה בנוגע לקצב המימוש של המעבר למדי המים האלקטרוניים בהתאם לזמינות התקציבית.

חכירה לדורות

במסגרת בחינת הטיפול בנושא החכירה לדורות הגענו למסקנה שהטיפול המשפטי בנושא נמצא בקיפאון כבר כמה שנים. בשנת 2002 נערכה התקשרות עם עו"ד מצגר שאמורה הייתה ללוות משפטית את ועד האגודה וחבריה בתהליך. בשלוש השנים הראשונות הנושא טופל באופן אינטנסיבי אך החל משנת 2005 לא התקדם הטיפול המשפטי.

החודש הגענו לסיום מוסכם של ההתקשרות עם עו"ד מצגר. סיום ההתקשרות יחסוך לוועד ולחברי האגודה כרבע מליון שקלים שאמורים היו להיות משולמים לעו"ד מצגר גם ללא השלמת ההליך.

ראוי לציין כי סיום ההתקשרות עם עו"ד מצגר אינו משנה את החלטת האסיפה הכללית בנושא המשך הטיפול ברישום לדורות של הנחלות. אנו נערכים לנושא באמצעות מדידות והכנה לרישום החלקות ואף עוקבים אחר החלטות המינהל. כאשר נתרשם שהחכירה לדורות ניתנת ליישום, נדאג להתקשר עם עו"ד העוסק בנושא.

טיפול בתשתיות באמצעות המועצה

המועצה האזורית חוף השרון פנתה לוועדי האגודות בבקשה להשתתף במימון העסקת יועצים שיעקבו אחר תכניות תשתית גדולות העלולות להשפיע לרעה על שטחי האגודות שבתחומן. ועד אגודת כפר נטר כמו גם הוועדים האחרים נענו לפניית המועצה. אנו ממתינים לתקצוב משלים מהמועצה לנושא ובחודשים הקרובים נוכל לעדכן בנוגע להתקדמות הטיפול.

שטחי ציבור

וועדי כפר נטר עסקו בחודשים האחרונים בניסיון לפינוי פלישות חדשות לשטחי הציבור של הכפר בחלק הוותיק ובהרחבה. הפלישות מתבצעות לשבילים ציבוריים ולשטחים ירוקים של האגודה והוועד המקומי ומקשות על תכנון פיתוח בשטחים אלה. כבר עדכנו בעבר בנוגע לגיבוש מדיניות מתואמת של הוועדים בנושא, אך לצערנו למרות פניותינו לפינוי הפלישות לא נענינו על ידי התושבים.

ועד אגודת כפר נטר ימשיך לשאוף לפינוי פלישות חדשות או כאלו המטופלות על ידנו בחמש השנים האחרונות בשטח המשבצת של האגודה. זאת, תוך ניהול דיאלוג עם הפולשים וניסיון לפינוי בהסכמה. ראוי לציין כי על פי ההסכמות בין הוועדים הטיפול בפלישות קיימות עתיד להתנהל על ידי הועדה המקומית במועצה.

ניקיון נחלות

כמידי שנה אנו חוזרים ומבקשים מבעלי הנחלות לדאוג לניקיון כיסוח וגיזום הנחלות בכדי למנוע התרבות נחשים והתלקחות שריפות.

עדכון חברי האגודה באמצעות המייל בנוגע לפרסומים שונים

לאחרונה התחלנו בהפצת עדכונים ופרסומים שונים לחברי האגודה ישירות באמצעות הדואר האלקטרוני. אנו מקווים שהפרסומים מאפשרים למעוניינים בכך להתעדכן בנוגע לשינויים במדיניות המינהל, מדיניות קרקעית וכד'. חברי אגודה אשר לא העבירו למזכירות כתובת דוא"ל ומעוניינים לקבל עדכונים מתבקשים לעדכן את פרטיהם במזכירות. דוא"ל המזכירות הוא: kneter@netvision.net.il

הפרסומים יועלו גם לאתר כפר נטר. כל מי שרשום לאתר כפר נטר יקבל את העדכונים למייל שלו דרך האתר. מי שרוצה להירשם לאתר מוזמן להכנס ל- www.kfarnetter.co.il ולהירשם באמצעות הכנסת פרטי הדוא"ל שלו בצד השמאלי העליון של הדף.

פטירת חברי אגודה

במהלך השנה האחרונה נפטרו שני חברי אגודה ותיקים ואהובים: נדי שטיינר –חקלאי בולט מקצועי ויצירתי ואליעזר אלוני חקלאי פעיל ממייסדי הכפר ופעיל למען הציבור במשך שנים ארוכות.

וועד כפר נטר מאחל לחברי האגודה ולכל תושבי הכפר חופשה מהנה ובטוחה

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר