| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

בימים האחרונים הושלמה התקנת השערים בכפר: שני שערים בהרחבה (כניסה ויציאה) ושער אחד בכניסה הצפונית לכפר הותיק (ליד כיכר הפסלים).

פתיחת שערים תתאפשר רק לבעלי מספרי טלפון מורשים, דהיינו מספרי טלפון של תושבי הכפר אשר הועברו אלינו לצורך הזנתם במערכת הממוחשבת של השערים. הפתיחה באמצעות מספרי הטלפון שהועברו ב-SMS.

לידיעת תושבים המעבירים רק בימים אלה את פרטי הנייד שלהם עד עתה: עדכון הפרטים מתבצע במערכת השערים אחת לכמה ימים ולא באופן מיידי.

אופן הפתיחה:
יש לחייג מן הטלפון הנייד שלכם את המספר שהועבר אליכם ב-SMS
לצורך כניסה להרחבה - מספר הטלפון שנמסר כ"כניסה לשכונת ההרחבה".
לצורך יציאה מההרחבה - מספר הטלפון שנתקבל כ"שער היציאה משכונת ההרחבה".
לצורך כניסה ויציאה מהכפר הותיק - מספר הטלפון שנתקבל כ"שער צפוני ליד כיכר הפסלים".

את כל המספרים שנתקבלו ב-SMS לגבי שערים אלה, מומלץ לשמור בזיכרון הטלפון הנייד שלכם כך שיתאפשר איתור מהיר שלהם. מספרים אלה לא ישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני.

אנו סמוכים ובטוחים כי לאחר כמה ימי הסתגלות נהנה כולנו מן השדרוג ברמת הבטחון האישי בכפר.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר