| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

הננו להודיעכם כי החל מיום ראשון 8/8 ועד ליום חמישי 19/8 שעות העבודה במועצה האזורית חוף השרון יהיו משעה 07:30 ועד לשעה 13:00.

בתודה,
איטקה
לשכת ראש המועצה