| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , , . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

הנכם מוזמנים לאסיפת תושבים שתתקיים ביום חמישי 2.9.2010 בשעה 20:30 במועדון הכפר.

סדר היום לישיבה:
1. דברי פתיחה: יו"ר הועד המקומי רמי שוחט - פעילות הועד המקומי ותכניות לעתיד
2. תקציב הועד המקומי
3. יחסי הועד המקומי וועד האגודה בכפר, שימוש במבנים ציבוריים
4. פעילות מועצת חוף השרון - סקירה על ידי נציג הכפר במליאה עו"ד הולנדר עמי
5. פעילות השמירה בכפר
6. דיון פתוח
7. הרמת כוסית לשנה החדשה

נוכחותכם חשובה!

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר