| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: תאריך אסיפת התושבים הוקדם והיא תתקיים ביום שני ה- 30.8.2010 בשעה 20:30 במועדון הכפר.