| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

הננו להביא לידיעתכם כי משרדי המועצה יהיו סגורים בערב ראש השנה ה- 08.09.2010
אודה על עדכון התושבים.

בברכת שנה טובה.

הילה טרייבר
מזכירת המועצה האזורית חוף השרון