| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום,

בחמש השנים האחרונות הייתה לי הזכות לשמש כמזכירה משותפת לשני הועדים בכפר. עם כניסתי לתפקיד הצבתי לעצמי שלושה יעדים מרכזיים: להרחיב את בסיס הידע המקצועי של המזכירות, לתרום לחיזוק הקשרים הפנימיים בקהילה ולהעמיק את הקשר עם התושבים. בשנים מרתקות אלו שימשתי כתמיכה מקצועית לראשי הועדים וחבריהם, השתתפתי מטעמם בפורומים שונים וריכזתי את הידע המקצועי הקשור בהליכי הפיתוח המואצים באזור ובכפר.

לעונג היה לי ליזום לסייע ולתמוך בועדת התרבות המשותפת בארגון והפקת אירועים ולהדק את הקשר ושיתוף הפעולה בין מושב כפר נטר למושבי האזור. במסגרת תפקידי הועמקו משמעותית העברת המידע ואמצעי התקשורת בין ועדי הכפר לתושבים כך שמתבצע עדכון שוטף ממזכירות הכפר באמצעות הדואר, האינטרנט והודעות sms. שמחתי להכיר מקרוב חלק מן התושבים שנזקקו לתמיכת המזכירות בנושאים שונים ועשיתי כמיטב יכולתי לסייע ללא משוא פנים.

החל מהחודש הבא אשמש כמזכירת אגודת כפר נטר בלבד, ועל כן אני מנצלת את ההזדמנות לאחל לקהילת כפר נטר כולה שנה מאושרת ופורייה, שנת עשייה ולכידות קהילתית.

בברכת שנה טובה,

אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר