| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

יום הספורט נדחה לשבת הבאה 6.9.10 בגלל תנאי מזג האויר.