| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להורים שלום,

שימו לב!
תאריכי הרישום לגנים ה-6 עד ה-26 בינואר נקבעו ע"י משרד החינוך. בתוך הטווח הנ"ל הרישום לגנים שלנו הוא בימים ראשון שלישי ורביעי בשעות 11:30 –9:30 ובימים שלישי ורביעי גם בשעות 19:00 – 17:00. לפיכך, הרישום בפועל יתחיל ביום ראשון ה- 9 בינואר בשעה 9:30 במזכירות החדשה של הועד.

בברכה,
שרה אדמשטיין
רכזת הגנים