| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

הריני להביא לידיעתכם כי במהלך שבוע הבא אנו עומדים לחדש את כל פינות הגזם בכפר. נבקשכם החל מהשבת הקרובה ועד יום שישי הבא לא לפנות גזם לפינות הגזם.

כמו כן אבקש מכל הנחלות שהצמחייה שלהם גובלת במדרכות לדאוג לגזום שלא יפריע להולכי רגל.

בנחלות שיש דקלים אבקש לדאוג לגיזום הענפים היבשים, שכן בזמן שיש רוחות הענפים נופלים על הכביש ומסכנים את הרכבים והולכי רגל.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי