| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

בחודשים האחרונים ביצע ועד מקומי כפר נטר מספר פעולות לשיפור פני הכפר ורמת הניקיון בו.

• ככר הכניסה לכפר מרחוב ההדרים שוקמה.
• בגן הזיכרון לזכרם של משה אטשטיין וארז ברקוביץ ניטעו עצים חדשים והוקמה מסלעה. בט"ו בשבט נערך טקס שתילה מרגש בהשתתפות ילדי הגנים, ביחד עם הסבים והסבתות ונשתלו צמחים לאורך המסלעה. זו הזדמנות להודות לועד אגודת כפר נטר שהשתתף במימון ולחברים משה רווה ורז אביב שפעלו לשיקום הגן.
• בחורשת האקלפטוסים ברחוב השיטה ניטעו עצים חדשים והחורשה נוקתה.
• בוצעו עבודות תיקונים בכל מדרכות הכפר.
• גן המשחקים ברחוב האורן שודרג ומאפשר היום פעילות למגוון רחב יותר של ילדים בגילאים שונים.
• הוכשר מגרש קט רגל בגן המשחקים בהרחבה והותקנו בו מתקני כושר.
• הוקדמו 9 פינות גזם חדשות 3 בהרחבה ו-6 במרכז הכפר. פינות הגזם נועדות לגזם שמפונה מהגינות הפרטיות בלבד. אבקש לפנות גזם רק לפינות הגזם, שכן אנו לא נפנה גזם שנזרק למקומות אחרים. ימי פינוי הגזם בכפר ימי שלישי ושישי, אבקש לפנות גזם יום לפני יום הפינוי. במידה ונדרש לפנות כמות חריגה של גזם יש לתאם זאת מראש. גיזום וכריתת עצים בשטחים החקלאים בנחלות יש לפנות באופן עצמאי. אין לזרוק פסולת לפינות הגזם, במשך השנה נעמיד לרשותכם מכולות לפינוי חפצים ישנים.

אבקש לדאוג שחזיתות ביתכם נקיות ולהקפיד על ניקיון פחי האשפה וסביבתם.

לאחרונה הורחבה התופעה של שוטטות כלבים ברחובות, במיוחד בסוף רחוב האלה ובמרכז רחוב ההדרים. הכלבים מהווים מטרד לתושבים ובמקרים רבים הופכים את פחי האשפה. נא לדאוג שכלביכם יהיו בחצרות הבתים.

תושבים יקרים פני הכפר כפנינו אנו! בשבועות הקרובים נפעל בצורה נמרצת לשמור על ניקיון הכפר ועל פינוי גזם בצורה מסודרת. אבקש את עזרתכם, במאמץ משותף נשמור על הכפר נקי ומטופח.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי