| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שימו לב: הפסקת המים שתוכננה ליום א' הקרוב 27.3 נדחית. תאריך חדש יופץ בהמשך.

אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר
09-8997174