| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,
לנוחותכם הוצבו שתי מכולות לפינוי פסולת. אחת מוצבת ליד גן המשחקים בהרחבה והשנייה במפרץ החנייה שליד הגנים ברחוב ההדרים. המכולות יעמדו לרשותכם עד יום חמישי הבא - 14/04/11. אנא, השליכו את הפסולת רק לתוך המכולות. לקראת החג הקרב אנו מבקשים לשמור על חזות נקייה של הכפר.

בברכה,
טל ארבל סינואני
מזכירת ועד מקומי כפר-נטר
טלפון: 09-8999979
פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com