| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , , . ]

תושבים יקרים,
ערב חג הפסח הבא עלינו לטובה ברצוני לשתף אתכם בפעילות הועד המקומי בחודשים האחרונים ותכניותיו לעתיד.

גני ילדים
הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים הקרובה עבר בהצלחה רבה וכ- 110 ילדים נרשמו לארבעת גני הילדים בכפר נטר. השנה התמקדו בגני הילדים בנושא הגן הירוק ושמו דגש על מחזור ואיכות הסביבה. ברצוני לברך את גזבר הכפר גדי מחלב, האחראי מטעם ועד הכפר על גני הילדים, על פעילותו הנמרצת והברוכה. גני הילדים בכפר נטר הינם מקור גאוותנו! זו ההזדמנות לברך את רכזת הגנים החדשה (ישנה) רחל גלומביק ולאחל לה הצלחה בעבודתה.

תקציב
לאחרונה אישרנו את תקציב שנת 2011. לצערי איני איש בשורות שכן למרות הבטחות מפורשות שקבלנו מראש המועצה שהחזרי הארנונה מהמועצה בשנת 2011 יהיו גבוהים מאלו של 2010, גם השנה קיצצה המועצה בהחזרי הארנונה בכ- 40,000 ₪.

בשנה שעברה קבלנו הבטחה שעם העלאת מיסי הארנונה לעסקים יגדל תקציב כפר נטר ב- 70,000 ₪. בפועל לא רק שלא גדלו ההחזרים הם קטנו שוב. תקציב כפר נטר נמוך מיישובי הסביבה שכן מיסי הוועד שאנו גובים מהתושבים נמוכים מבית יהושע ואודים בכ- 35%.

מ"גרנד נטר" הארנונה המועברת למועצה בשנת 2010 עומדת על 1,201,000 ₪. בפועל אנחנו לא נהנים כלל מארנונה זו, שכן החזר הארנונה לכפר נטר כולל "גרנד נטר" עומד על 733,000 ₪ לעומת בית יהושע שעומד על 722,000 ₪.

משנת 2007 קוצצו החזרי הארנונה שאנו מקבלים מהמועצה בכ- 400,000 ₪ בשנה, בעוד שבמרבית סעיפי ההוצאות כמו חשמל, מים ועוד, חלה התייקרות משמעותית בעלויות.

בישיבת ועד מקומי שהתקיימה לאחרונה הוזמנו ראש המועצה מר אלי ברכה, סגנו מאיר דור והגזבר דורון כהן. בישיבה זו הבענו את מחאתנו החריפה כנגד מדיניות זו של המועצה והתרענו על ההשלכות של הקיצוץ בהחזרי הארנונה על תפקוד הוועד המקומי ויכולתו לספק רמת שירותים ראויה לתושבי כפר נטר.

פיתוח וגינון
בחודשים האחרונים השקיע הוועד תקציבים ניכרים לפיתוח הכפר. ככר הכניסה מרחוב ההדרים שונתה, הוקמו פינות גזם חדשות בכל רחבי הכפר, גן הזיכרון ברחוב ההדרים שוקם, הוקמה סלעיה חדשה ונשתלו צמחים ועצים באירוע מרגש שנערך בט"ו בשבט, בו השתתפו ילדי הגנים עם הסבתות והסבים שלהם. חורשת האקליפטוס ברחוב השיטה נוקתה ונשתלו בה עצים נוספים. כמו כן, שודרגו גני המשחקים בהרחבה וברחוב האורן. בזמן הקרוב נשקיע בסיומו של הגן ברחוב האורן. בתחילת השנה הוכשר ושופץ מבנה "הדן" מאחורי בית הכנסת למזכירות הוועד המקומי.

לאחרונה הכין הוועד המקומי תכניות להסדרת התנועה ברחוב ההדרים. בשלב הראשון לאחר אישור התכניות יוסדר העיקול מצפון לבית הכנסת באי תנועה ויוסדרו מפרצי חניה ומדרכה להולכים בצד המזרחי לרחוב. כמו כן, הוכנו תכניות להקמת מבנה בגינה בצמוד לצרכנייה ולשדרוג הגינה. המבנה שיוקם בעזרת משפחת בז'רנו, יישא את שמו של אהרון בז'רנו ז"ל, כהוקרה לפעילותו הציבורית הענפה למועצת חוף השרון בכלל ולכפר נטר בפרט. המבנה יכלול מוזיאון הכפר, ספריית ילדים, מבנה פעילות וחוגים ומזכירות הוועד המקומי. בנוסף מקדם הוועד המקומי שביל אופניים שיקשר בין יישוביי הסביבה.

שמירה
בשנה האחרונה השקענו תקציבים בשדרוג מערך השמירה בכפר. הוצבו שערים חשמליים בכניסות לכפר ומצלמות אבטחה לאורך רחוב האלון ובכניסות להרחבה ולכפר. צרפנו רב"ש לכפר, אורן סולומון, שמרכז את עבודת השמירה והקשר בין הגורמים השונים, משטרת ישראל, מג"ב, השוטר הקהילתי והתושבים. לפני מספר חודשים סבלנו ממכת פריצות שנמשכה כחודש ימים. בתקופה זו תגברנו את השמירה בסיורים וכמו כן נעזרנו בחברת שמירה נוספת שפועלת בעזרת כלבי שמירה. פעילות זאת הביאה לצמצום ניכר בפריצות ברם, התושבים מתבקשים להיות ערניים ולהפעיל את מערכות האזעקה בלילות. מתנדבים הרוצים לעזור ולהצטרף למערך השמירה מתבקשים לפנות לרב"ש. בקרוב יפתח קורס מתמידים.

בתום שנת 2010 פג תוקפה של התקנה המחייבת גביית אגרת שמירה. למרות זאת, ממועצת חוף השרון נאמר לי שבמשרד הפנים עושים מאמצים לחידושה. וועד מקומי ממשיך לגבות אגרת שמירה שכן ללא גביית האגרה לא יהיה ניתן לספק שירותי שמירה נאותים לתושבי הכפר. אני מקווה שתגלו הבנה ושיתוף פעולה לצעד זה וכך נוכל להמשיך לספק שירותי שמירה ראויים לתושבי הכפר.

מזכירות הכפר
כאמור מתחילת השנה מזכירות הווד המקומי מתפקדת במבנה שמאחורי בית הכנסת. שעות פעילות קבלת קהל הורחבו. ברצוני לברך את טל ארבל סינואני מזכירת הוועד המקומי על כניסתה לתפקיד ולאחל לה הצלחה בעבודתה.

אני קורא לכל התושבים להתנדב לפעילויות הכפר ולאחר חג הפסח יערך רישום והצטרפות לועדות הכפר השונות.

בשם ועד מקומי כפר נטר ברצוני לברך אתכם בחג פסח שמח וכשר!

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי כפר נטר