| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

שלום רב,
משרד הפנים העביר ב- 28.4.2011 אישור לגביית אגרת שמירה עד סוף שנת 2011.
סכום אגרת השמירה לשנת 2011 הינו 854 ש"ח והוא כולל את תוספת המדד בין התאריכים 16.12.2009 - 16.12.2010.

בברכה,
דורון כהן
גזבר מועצה איזורית חוף השרון
09-9596503