| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הורים יקרים,
שימו לב לשינויים בשעות החזרות ליום העצמאות ביום שלישי ורביעי.

ביום שלישי 3.5.11:
ה-ו 16:00-17:30
א-ב 17:30-1800
ג-ד 18:00-18:45

החל מיום רביעי 4.4.11 החזרות הן לכל הקבוצות ביחד החל מהשעה חמש.
ביום רביעי בלבד, כיתות א'-ב' יחלו את החזרה בשעה 17:45, יתר הקבוצות מתבקשות להגיע בחמש.

לי שפיזר-רומם
ועדת תרבות
כפר-נטר