| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

לאחרונה התגברה התופעה של כלבים משוטטים ברחבי הכפר. תופעה זו מהווה מטרד לתושבים רבים המתלוננים על כך שהכלבים נכנסים לחצרותיהם וגורמים לנזק. בנוסף קיימת סכנה ממשית להולכי רגל ולרוכבי אופניים, ילדים ומבוגרים, העלולים להפגע כתוצאה מהתנפלות או בהלה מכלב.

כדי שלא נפעל להתערבות מסיבית של אכיפה בלכידת כלבים, אתם מתבקשים לקשור את הכלבים ולהקפיד שלא יסתובבו לבדם. כמו כן, כאשר אתם מסתובבים עם כלביכם, הקפידו לאסוף את צואתם.

תודה,
טל ארבל סינואני
מזכירת ועד מקומי כפר נטר
09-8999979
Vadm.kfarnetter@gmail.com