| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

נמצאו מספר בגדים ורולרבליידס במגרש הכפר לאחר מסיבת יום העצמאות. הבעלים מוזמנים לפנות למזכירות הוועד המקומי.בברכה,

טל ארבל סינואני
מזכירת ועד מקומי כפר-נטר
טלפון: 09-8999979
Vadm.kfarnetter@gmail.com