| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

והשנה במתכונת מיוחדת: השיפוט יערך באמצעות פייסבוק.

פרס ראשון: ארוחה משפחתית עד 500 ש"ח
פרס שני: ארוחה משפחתית עד 400 ש"ח
פרס שלישי: ארוחה משפחתית עד 300 ש"ח

פרטים נוספים כאן