| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אדם שניסה לגנוב זוג אופניים ירוקות נעצר ע"י תושב ההרחבה ביציאה מהשכונה. האופניים ימסרו לבעליהן תמורת פרטים מזהים. הבעלים מוזמנים ליצור קשר עם ישראל דניאל בטלפון 054-3977464

בברכה,

טל ארבל סינואני
מזכירת ועד מקומי כפר-נטר
טלפון: 09-8999979
Vadm.kfarnetter@gmail.com