| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הנה קטע קצר מתוך כתבה שפורסמה היום ב- The Marker בנוגע לבג"צ הקרקעות מיום חמישי האחרון:

"בג"צ 979 עסק גם במושבים. בניגוד לקיבוצים המאוכזבים מאוד מהפסיקה, המושבים מרוצים יותר - אך לא בהרבה. המושבים, כמו הקיבוצים, לא מרוצים מהחלטת בג"ץ לאמץ את הסעיף בהחלטה 979 הקובע שגם מושבים שלא באזורי עדיפות לאומית ובקו העימות ישלמו למינהל בסופו של חשבון 33% משווי המגרשים להקמת הדיור כדי לקבל עליהם חכירה לדורות.

הם כן מרוצים מהחלטת בג"ץ לבטל את החובה ההיסטורית לבחירת "בן ממשיך" לנחלת ההורים, החלטה שהביאה בשנים האחרונות לסכסוכי אחים, בנים והורים בתוך המושבים, מפני שנחלה במושבים שווה לעתים מיליוני שקלים.

כמו כן, במושבים מרוצים מההיתר שנתן בג"ץ לבנות בית שני בחלקת המגורים (חלקה א') ואף איפשר לבנות בית שלישי.

כמו כן אישר בג"ץ את הזכות לפצל מגרש בסיסי על 375 מ"ר, כשכל חלק מהמגרש המפוצל יכלול זכויות בנייה על 160 מ"ר לפחות.

בעיקר מרוצים במושבים מהאפשרות שאושרה בבג"ץ למכור את היחידה שפוצלה לצד שלישי."